THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP


Image

Image


P H Ố .Đ Ê M . . .
____________________________________________________________________________
Acrylic . June 3 2017 ©n g ọ c t h ể


22863 galleryImage


B Ó N G .Đ Ò . . .
____________________________________________________________________________
Acrylic . June 4 2017 ©n g ọ c t h ể


22867 galleryImage


M Ù A .X U Â N .C Õ I .T H Ơ .
____________________________________________________________________________
Acrylic . June 2017 ©n g ọ c t h ể


Hoa nghiêng cành mềm mại
Gió thoảng lời êm đềm
Nụ cười hiền của nắng
Chưa bao giờ nhạt phai

Mùa xuân đẹp cõi thơ
Đưa hồn về bến mộng
Không biết đã bao mùa
Ươm xanh tháng ngày mơ !


Image


22868 galleryImage


X U Â N .S E N . . .
____________________________________________________________________________
Acrylic . June 5 2017 ©n g ọ c t h ể


22869 galleryImage


Đ Ê M .V Ắ N G . . .
____________________________________________________________________________
Acrylic . June 6 2017 ©n g ọ c t h ể

Image


22871 galleryImage


T H U Y Ề N .Đ I . . .
____________________________________________________________________________
Acrylic . June 9 2017 ©n g ọ c t h ể


22892 galleryImage


N H Ị P .C Ầ U .H O A .L I Ê N .
____________________________________________________________________________
Acrylic . June 16 2017 ©n g ọ c t h ể


22909 galleryImage


T H Ủ .Ấ N .T Ừ .B Ỏ .
____________________________________________________________________________
Acrylic . June 18 2017 ©n g ọ c t h ểThủ Ấn Không Sợ Hãi (Abhaya Mudra)
Father's Day22913 galleryImage


N Ú I .N O N . . .
____________________________________________________________________________
Acrylic . June 26 2017 ©n g ọ c t h ểTrời mùa hạ, nắng tháng sáu đẹp,
cây cọ đòi quẹt núi non...
xa đô thị... xa người bon chen...22933 gallery


https://www.youtube.com/watch?v=OmhRv9B ... e=youtu.be

Cityscape
48x60 canvas
Acrylic

Ngọc Thể
July 2017


22965 top - gallery
tranh Ngọc Thể 2013 - 2020
1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
_______________________________________________
Cánh Chữ Tàn - thơ - Hoa Trang _______________________________________________

Image

Niệm câu thơm thảo,
giã từ
Nhang lòng ngát nỗi thiêng tư,mùng 10
Đèn chiều giọt sáng lơi rơi...
Nghiêng vào ánh vãn ngay nơi hết ngày
Những đóm kinh tim tàn bay...

xem tiếp...

_______________________________________________
Gió & Thông - văn - Đình Nguyên _______________________________________________

Image

Vậy mà nỡ lòng nào em lại héo khô! Màu xanh kia trở thành úa héo. Nhúm tóc kim một chùm mấy sợi. Bay lang thang dính đầy kẽ, kẹt, sân vườn, mái nhà, ống dẫn nước thoát mưa.

xem tiếp...

_______________________________________________
Ngày Vui Qua Mau - nhạc - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

đừng nhìn xa vời em ơi
xin em hãy mơ thật gần
xin em hãy coi ngày vui là đây...

xem tiếp...

_______________________________________________
Lối Mòn - ảnh - Mùa Cổ Điển _______________________________________________

Imagexem tiếp...