THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

Image


a hint of winter...


__________________________________________________________________________

npn, 2018 - Texas24534 galleryImage


lưu luyến cuối thu
__________________________________________________________________________
arlington . virginia . nov 2018 . ©violetdehue24566 galleryImage


thiên thanh hồng diệp
__________________________________________________________________________
arlington . virginia . nov 2018 . ©violetdehue24567 gallery


Image


c ộ i .t h u
__________________________________________________________________________
Canada ©photo by v õ t r ọ n g k ỳ


25765 galleryImage


t h e .a u t u m n .l e a v e s
__________________________________________________________________________
October 2019 ©photo by đ ỗ d a n h đ ô n


25793 galleryImage


thu hồng một thuở
__________________________________________________________________________
newnan . georgia . oct 2019 . ©violetdehueImage


25831 galleryImage


autumn sky
__________________________________________________________________________
peachtree city . georgia . oct 2019 . ©violetdehue25832 top - gallery
. the AUTUMN lens .
1, 2, 3, 4, 5, 6
_______________________________________________
Làm Sao Cho Hết Sẹo - thơ - Phiến Băng _______________________________________________

Image

Chỉ còn những đợi chờ và ước mơ buồn như tiếng thở dài
nên viết thương dù cũ
cũng không thể liền da
nói chi là hết sẹo

xem tiếp...

_______________________________________________
Mobile Friendly - văn - Nguyễn Khoa Hội _______________________________________________

Image

Ban đầu tôi sẽ chơi bài nào dễ chút cho chắc ăn như Ave Maria chẳng hạn. Cả hai bài cũng nên. Dĩ nhiên tôi sẽ cố nhét bài Traumerei vào chơi và sẽ cố gắng bình tĩnh, chẳng là mấy mươi năm nay có bao giờ chơi cho ai nghe chính thức như chiều nay? Nhưng nhớ đến đôi mắt trong sáng và mong đợi của "mẹ bề trên", tôi chẳng thể nào từ chối đề nghị này được.

xem tiếp...

_______________________________________________
Trộm Nhìn Em - nhạc - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

đôi khi trộm nhìn em
xem dung nhan đó bây giờ ra sao
em có còn đôi má đào như ngày nào
kể từ khi vắng anh...

xem tiếp...

_______________________________________________
Một Nét Vẽ - tranh - Ngọc Thể _______________________________________________

Imagexem tiếp...