Hồn Quê                 <<< tìm >>>                 BÀI MỚI . muc luc . vàoHuế đêm


Huế đêm


Huế đêm - thuyền ghé Hương Giang
ngắm trăng vờn nước, dát vàng ý thơ
chèo khua, sóng vỗ câu hò
nước mây lộng ảnh ảo mờ Hoàng Cung

vượt đời, chuông thánh thót ngân
âm vang Thành Nội mấy tầng sử kinh
Ngọ Môn thức đợi bình minh
chờ chim Hồng Lạc tung mình về non !


Cao Nguyêntrả lời


lên trên