Hồn Quê                 <<< tìm >>>                 BÀI MỚI . muc luc . vàoĐi không Đến


Đi không Đến

Đi là Đến, nghe chừng như rất dễ
mà đến đâu mới đích thực là Bờ
Thực giữa Đời đôi lúc tưởng như Mơ
cái đang có ngày mai Còn hay Mất?

giữa dối trá, ta nghi đời-không-thật
người-với-người đã bỏ mất niềm tin
Nét hay Đời cũng chỉ một tầm nhìn
nên mãi vướng những tị hiềm ích kỷ

Đi không Đến cũng chính vì lẽ ấy
khi Tâm Thân vẫn nặng sự hoài nghi
sau hôm nay ta còn lại được gì
nếu chỉ có những bước Đi không Đến !

Cao Nguyêntrả lời


lên trên