Hồn Quê                 <<< tìm >>>                 BÀI MỚI . muc luc . vàophù sinh


phù sinh

đã đời đi biệt mù tăm
chừ về banh mắt ngó tràn xóm thôn
gặp quần bé lủng hở trôn
bỗng dưng quá khứ níu hồn tuổi xa

một mai còn ruỗi bước qua
bật cười chưng hửng giữa xa và gần
xa từ đời nặng đong, cân
gần trong thất lạc đếm phần mộ quen

chút hương bưởi chảy dọc thềm
trộn mùi rơm rạ thốt nhiên mủi lòng
xưa đi, vượt cuộc bão giông
trượt cơn địa chấn miết rong cõi người
nay về, hình bóng gãy đôi
chông chênh sau trước, lở bồi thất kinh!

tìm em con nước trở mình
quặn từng đợt sóng nhục hình trăm năm
nhắc nhau chỗ đớn đau nằm
duỗi chân tay chạm đúng lằn phù sinh!

Cao Nguyêntrả lời


lên trên