Ngôn Ngữ Tình                 <<< tìm >>>                 BÀI MỚI . muc luc . vàokhoảng lặng


khoảng lặng

em có biết, anh đang trong khoảng lặng
thơ và anh vừa thế chỗ cho nhau
trên một nơi không gian thật trắng
và thời gian yên lặng vô cùng

em muốn biết vì sao như thế
thi hãy nhìn vào mắt của anh
với cái nhìn từ nơi quá khứ
vì hôm nay, anh thực sự vô hình

cám ơn em đã cố tình muốn biết
anh là thơ hay thơ là anh
nhưng tất cả đã không cần thiết
trong chu kỳ hoán chuyển âm thanh

cứ kể như chưa hề có anh
trong ảo giác mà em thấy được
trừ khi em đem lửa nhiệt thành
đốt khoảng lặng trong anh cháy biệt!

Cao Nguyêntrả lời


lên trên