Đoản Khúc                 <<< tìm >>>                 BÀI MỚI . muc luc . vàoChứng Nghiệm
Chứng Nghiệm

Thử nhìn thế nhân trong vạn vật
và vạn vật trong thế nhân
qua thời gian xuôi ngược
và không gian vũ trụ quay tròn
Ta bắt gặp trong từng ánh chớp nhân sinh
sự huyền nhiệm Từ Tâm và Nhân Đức
đủ sức dẫn Ta đi vào cuộc làm Người
Chân Chính và Thiện Mỹ.
Ít ra
hãy trở thành chính bạn
như Alan Watts đã viết
Become What You Are

***
Trong cuộc sống mình đang bước tới
và thời gian bước lui.
Bạn và tôi đang lẩm nhẩm về cuộc đời:
có ích hay không?
sống sao cho đúng?
sự thật ở đâu?
Từ những ánh chớp nhân sinh
chứng bằng chữ nghĩa
nghiệm bằng tâm cảm
qua thực tế cuộc đời
sẽ cho mình sự trả lời chân xác
Ít ra
hãy trở thành chính bạn

***
Trong tương quan bằng hữu
Trong tương ái tình người
Trong yêu thương tuyệt vời
Trong niềm tin một đời...
Bạn và tôi trên đường vui sống
sẽ cùng Chứng Nghiệm
những lời hay ý đẹp của Người
và của chính Ta từ Tâm Ái
với Người
với Đời
Ít ra
hãy trở thành chính bạn
tấm gương soi vô hạn chân thành!

***
Cao Nguyên mở mục này như Tâm Bút
mời mọi người
Viết bằng Tâm
Chứng bằng Lời
Nghiệm bằng Ý
khi thấy điều hay
từ những ánh chớp Nhân Sinh
Hôm Qua-Hôm Nay-Ngày Mai!

Cao Nguyên

(Trích lời dẫn vào "Chứng Nghiệm" )trả lời


Chứng Nghiệm


chiếc áo không làm nên thầy tu

chân tu không màn chiếc áo
giả tu chiếc áo là vàng

chân tu nhân ái từ Tâm
giả tu nhân ái từ ầm ỹ Tôi

CN

Cho và Nhận

Người Vị Kỷ, Nhận vui hơn là Cho
Người Tri Kỷ, Cho vui hơn là Nhận

CN

Đất lành Chim đậu

Đất lành Chim đậu, không có nghĩa là nơi nào Chim đậu nhiều là Đất lành.
Còn tùy bản chất loài Chim và môi trường mặt Đất.
CN

Bao Dung

đâu phải vì cánh đồng
mà dòng sông uốn khúc
đâu phải vì được mất
mới cần một tấm lòng!

sao không như mặt đất
độ lượng với dòng sông
sao không bằng tấm lòng
bao dung điều được mất?

CN

Hòa Hợp

nóng lạnh tùy tâm đâu tùy rượu
thiện ác tùy người đâu tùy thời!
bốn mùa luân chuyển uống chơi
rượu hòa nóng lạnh cho đời bớt ngông!

CNtrả lời


lên trên