Tác Giả và Tác Phẩm                 <<< tìm >>>                 BÀI MỚI . muc luc . vàoLưu Ảnh


Chứng NhânNgày 16 tháng 3 năm 1975 - Trên đường thiệt thoái từ cao nguyên về duyên hải.
Hình trên: Đoàn người di tản trên đường Liên Tỉnh Lộ 7B ( Phú Bổn - Phú Yên )đang dồn lại bên bờ Sông Ba.Đoàn xe nối đuôi qua cầu phao trên Sông Ba ngày 18-3-1975. Phú Yên.trả lời


Lưu Ảnh


PARIStrả lời


lên trên