Tác Giả và Tác Phẩm                 <<< tìm >>>                 BÀI MỚI . muc luc . vàoPhát Hành CD Thơ


I- Về Nguồn


Thiếu Nữ Trong Thành Nội (Họa Sĩ Đinh Cường)

1- Mục Lục:

1 - Giới Thiệu
2 - Về Nguồn - Bảo Cường
3 - Quê Nội - Thúy Vinh
4 - Sông trở giấc - Hồng Vân
5 - Về thăm Phố Núi - Lan Hương
6 - Huế chờ - Thu Hoài
7 - Hoa hồng tím - Bảo Cường
8 - Hoa sứ trắng - Vân Khánh
9 - Nhớ Đông xưa - Hồng Vân
10 - Tháng Chạp - Thu Hoài
11 - Bên đời dìu nhau - Đoàn Yên Linh
12 - Chiều nay sao thấy buồn chi lạ - Lan Hương
13 - Trầm tư - Vân Khánh
14 - Mai về Sài Gòn - Bảo Cường
15 - Bốn mùa - Vân Khánh
16 - Vó câu - Thúy Vinh

2- Diễn Ngâm:

1 - Giới Thiệu

2 - Về Nguồn - Bảo Cường
https://app.box.com/s/a5km4h5vnpinsk2oz7kd/1/582425168/5565934692/1
3 - Quê Nội - Thúy Vinh
https://app.box.com/s/a5km4h5vnpinsk2oz7kd/1/582425168/5565926994/1
4 - Sông trở giấc - Hồng Vân

5 - Về thăm Phố Núi - Lan Hương
https://app.box.com/s/a5km4h5vnpinsk2oz7kd/1/582425168/5565936088/1
6 - Huế chờ - Thu Hoài
https://app.box.com/s/a5km4h5vnpinsk2oz7kd/1/582425168/5565920896/1
7 - Hoa hồng tím - Bảo Cường
https://app.box.com/s/a5km4h5vnpinsk2oz7kd/1/582425168/5565918540/1
8 - Hoa sứ trắng - Vân Khánh
https://app.box.com/s/a5km4h5vnpinsk2oz7kd/1/582425168/5565919764/1
9 - Nhớ Đông xưa - Hồng Vân
https://app.box.com/s/a5km4h5vnpinsk2oz7kd/1/582425168/5565924740/1
10 - Tháng Chạp - Thu Hoài
https://app.box.com/s/a5km4h5vnpinsk2oz7kd/1/582425168/5565929740/1
11 - Bên đời dìu nhau - Đoàn Yên Linh
https://app.box.com/s/a5km4h5vnpinsk2oz7kd/1/582425168/5565915094/1
12 - Chiều nay sao thấy buồn chi lạ - Lan Hương
https://app.box.com/s/a5km4h5vnpinsk2oz7kd/1/582425168/5565916574/1
13 - Trầm tư - Vân Khánh
https://app.box.com/s/a5km4h5vnpinsk2oz7kd/1/582425168/5565932980/1
14 - Mai về Sài Gòn - Bảo Cường
https://app.box.com/s/a5km4h5vnpinsk2oz7kd/1/582425168/5565923018/1
15 - Bốn mùa - Vân Khánh

16 - Vó câu - Thúy Vinh
https://app.box.com/s/a5km4h5vnpinsk2oz7kd/1/582425168/5565937486/1

@

II - Huyền Thoại Tình


Khung Trời Lộng Gió (Họa Sĩ Vũ Hối)

1- Mục Lục:

1 - Giới Thiệu
2 - Huyền Thoại Tình
3 - Đồng Thiếp
4 - Môi Ngoan
5 - Ước Chi
6 - Lời Buồn Guốc Mộc
7 - Gọi Nhau
8 - Thời Gian
9 - Sóng Nhớ
10- Ngủ Giữa Tim
11- Hạt Lệ
12- Cuốn Hút
13- Rượu Thơ
14- Hương Thơ
15- Nếu
16- Tình Khúc Giao Mùa
17- Em và Biển
18- Láng Giềng
19- Ru Em Từng Đêm
20- Gọi
21- Thuở Ấy
22- Thì Thầm
23- Về Xưa
24- Lời Kết

2- Diễn Ngâm:

1 - Giới Thiệu
2 - Huyền Thoại Tình
3 - Đồng Thiếp
4 - Môi Ngoan
5 - Ước Chi
6 - Lời Buồn Guốc Mộc
7 - Gọi Nhau
8 - Thời Gian
9 - Sóng Nhớ
10- Ngủ Giữa Tim
11- Hạt Lệ
12- Cuốn Hút
13- Rượu Thơ
14- Hương Thơ
15- Nếu
16- Tình Khúc Giao Mùa
17- Em và Biển
18- Láng Giềng
19- Ru Em Từng Đêm
20- Gọi
21- Thuở Ấy
22- Thì Thầm
23- Về Xưa
24- Lời Kếttrả lời


lên trên