Tao Đàn                 <<< tìm >>>                 BÀI MỚI . muc luc . vàoThơ Hệ Trẻ


Hội Thanh Thiếu Niên Việt Nam tại Paris họp tác với Làng Việt tổ chức Tết tại Genève, Thựy Sĩ:

Danse Anh cu hen:
https://www.youtube.com/watch?v=7l49L3ZuLAo

Chant Et pourtant:
https://www.youtube.com/watch?v=acY9cwJjBQA

Défilé Ao dai:
https://www.youtube.com/watch?v=j5jWRWEWOUs

Chorale Bai cai tuoi tre:
https://www.youtube.com/watch?v=f-3P1WxA0ogtrả lời


lên trên