Tác Giả và Tác Phẩm                 <<< tìm >>>                 BÀI MỚI . muc luc . vào



Cao Nguyên


Nhân Dáng Cao Nguyên



Tiểu Sử:
- Cao Nguyên là bút hiệu của Võ Tiến
- Sinh năm 1945 - Phú Yên / Việt Nam
- Cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa (1965 - 1975)
- Cựu tù nhân cộng sản Việt Nam (1975 - 1985)
- Tỵ nạn chính trị / Định cư tại Hoa Kỳ 1993.

Sinh Hoạt Văn Học
- Hội viên Văn Bút Quốc Tế
- Hội viên Câu Lạc Bộ Văn Học Nghệ Thuật vùng Hoa Thịnh Đốn
- Chủ Nhiệm Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt/Miền Đông Hoa Kỳ.
- Tổng Thư Ký Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại vùng Đông Bắc Hoa Kỳ.
- Biên tập viên tạp chí Nguồn
- Biên tập viên đặc san Diễn Đàn Thời Đại

* Tác phẩm:
- Di Bút Từ Mặt Trận (Bút ký - TC/CTCT 1971/ Bút hiệu Cao-Nguyên-Việt)
- Thao Thức (Tập Thơ - Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn - 2014

* Ấn Bản Điện Tử:
- Thao Thức:https://caonguyenviet.wordpress.com/
- Huyền Thoại Tình: http://caonguyenviet.blogspot.com/

* Trang Nhà:
- http://caonguyen.net/cn/
- http://clbhungsuviet.blogspot.com/

* Thơ và Văn đăng trên các báo, tạp chí:
- Tuyển tập Cụm Hoa Tình Yêu
- Tạp chí Văn Học
- Tạp chí Cỏ Thơm
- Tạp chí Kỷ Nguyên Mới
- Tạp chí Nguồn
- Tuyển tâp Văn Học Thời Nay
- Nguyệt San Giao Mùa
- Tuyển Tập "Bến Trăng" - 2005
- Tuyển tập "phố ảo tình chân" (Việt Báo)
- Báo Người Việt, Sài Gòn Mới, Mai, Sóng Thần...
- Tập thơ "Hương Thời Gian" (30 tác giả)
- Tuyển tập Hoa Sơn Trang ( 28 tác giả )
- Tuyển tập Bến Sông Mây (6/2007)
- Tuyển tập "Cõi Thơ Tìm Gặp" (Nguồn/2009)

* Sinh hoạt thơ, văn trên các Diễn Đàn Online:

Bằng Hữu, Đắc Trưng, Hoa Sơn Trang, Tao Ngộ, Phố Xưa, Phụ Nữ Việt,
TeTet, Việt Báo, Bến Sông Mây,Việt Nam Thư Quán, Cội Nguồn, Miền Tao Ngộ, Trung Tâm ASIA ..

FaceBook:
https://www.facebook.com/pages/V%C4%83n-H%E1%BB%8Dc/117439695002849



trả lời


lên trên