Tác Giả và Tác Phẩm                 <<< tìm >>>                 BÀI MỚI . muc luc . vàoThơ Nhạc on Clyp


Thơ Nhạc thu âm trên Clyp

Ấm Lòng

https://clyp.it/q443ia4n

Rừng Ơi

https://clyp.it/ds2hh3yutrả lời


Thơ Nhạc on Clyp


Giọng Nói Sài Gòn

https://clyp.it/kloxcl33

Giọt Lệ Hông

https://clyp.it/bp5kzkkqtrả lời


lên trên