Tác Giả và Tác Phẩm                 <<< tìm >>>                 BÀI MỚI . muc luc . vàoChuyển Ngữ


Thơ Chuyển Ngữ

Thành Phố Mẹ

Cali có Little Sài Gòn
Paris có Sài Gòn Phố không em?
mà dẫu có một Sài Gòn ở đó
cũng chỉ là thành phố mượn tên

để mỗi lần gọi lên là nhớ
Sài Gòn - thành phố Mẹ phía bên kia
(bên tuổi trẻ đã buồn chia máu lệ
bên niềm vui chỉ để kể người nghe

vui như lá me bay trong chiều mưa tháng Hạ
có phượng hồng cài mái tóc yêu thương!)
ôi nỗi nhớ viết sao vừa giấy mực
khi tim ta thổn thức nhớ Sài Gòn!

Chừ em bước trên một thành phố mới
có những con đường mang tiếng nói Việt Nam
(những con đường cũng chỉ là khuôn mặt
tình những con đường ở trên đỉnh hồn ta!)

Em hãy nhớ, thành phố mình đang sống
cũng chỉ là một góc cuộc đời qua
ngày luyến nhớ Paris, Cali, Newyork
có bằng đêm em khóc nhớ Sài Gòn?

Thành phố Mẹ chúng ta bên kia biển
những con đường Nguyễn Huệ, Hùng Vương
những tên gọi Bạch Đằng, Bến Nghé...
giữa đời ta là cả một trời thương!

Sài Gòn đó, Sài Gòn bên kia biển
không phải một thời, mà mãi ngàn đời
trong tim người, Hòn Ngọc Viễn Đông
trong Việt Nam, Sài Gòn bất diệt!

Cao Nguyên

@

The Motherland City

There is Little Sai Gon in Cali
Is there Sai Gon city in Paris?
Although Sai Gon in there
It is only the city that its name had just borrowed

To be remembered, any times we called
Sai Gon – The Motherland across the sea
(Where the youth were sadness with the blood tears
or the joy just let every ones to hear

As fun as the tamarind-leaves flew in the summer rainy afternoon
And there are flamboyant flowers felt on the lovely stream hair!)
Oh! How to write enough our nostalgia
While our heart was sobbing the memory of Sai Gon!

Now you walked along the new city
Where the Vietnamese voices filled up the road
(These roads were just the faces
The love of the roads were at the top of our soul)

You should remember, the city that we are living
Just to be an angle of our past life
During the day you remember Paris, Cali, New York
Are those remembering the same the sadness every night you cried for Sai Gon?

The Motherland across the sea
With the Nguyen Hue Avenue, Hung Vuong Street
There were places named Bach Dang, Ben Nghe …
All of our heavenly love were among our lives

There is Sai Gon, Sai Gon beyond the sea
Not only one time, but also prolong forever
in our hearts, The Pearl of the faraway South East
in Vietnam, is the immortal Sai Gon!

Hoàng Lantrả lời


Chuyển NgữGiọt Lệ Hồng

" chợt nghe từ đá hồn thương tích
vẳng tiếng kèn truy điệu mộng xưa "
(Thanh Nam)

đã có bao lần
em thấy
giọt lệ hồng
rơi!

đã có bao lần
em hiểu
vì sao
giọt lệ - hồng?

những giọt lệ pha máu
từ tim
chảy xuyên qua mắt
buốt đau theo giòng chảy
cay đắng suốt trăm năm

đã có bao lần
em biết
tại sao có giọt lệ hồng?

nó kết tụ bởi máu và nước mắt
từ những cái chết
vì muốn bảo vệ quê hương và đồng loại
vì muốn đối kháng với những quyền lực quỷ ám
vì muốn giữ lại lương tri trong nghiệt cay thù hận

em hiểu
tại sao hôm nay
anh bị chấn động
viết những dòng
không thường hằng có trong anh
bởi chỉ vì
hôm nay
anh muốn viết
về một thời đã qua
đầy nước mắt và máu
của bạn mình
chết bởi
một viên đạn
một liều thuốc độc
một dây treo cổ
....
giọt lệ hồng
đang chảy trong anh
và chung quanh anh

*

có thể anh sẽ viết cho em
hiểu thêm những điều gì đó
về những giọt lệ hồng
trong tháng Tư đen và trước nữa
mà cũng có thể là không
vì anh sợ mình không vượt khỏi
những lần tim chảy máu
những giọt lệ hồng
mãi chảy
trong anh
trong đời bạn bè anh
trong giòng sống
trong giòng chết

giọt lệ hồng không ngưng tụ
trong đá sỏi
trong giá băng
trong câm lặng
mà chảy xuyên suốt qua mọi rào cản
của vô tri

bất giác
anh đang cảm thấy
lòng mình thổn thức
bên cạnh những ngôi mộ
chôn trong ký ức
từng dãy
từng hàng
xác của bạn anh
những người ruột thịt của anh
họ đã đứt ruột ra đi
họ đã chia thịt cho xứ sở
và máu họ trộn vào
không gian mưa lũ
đỏ au!

Em ơi
có thể đây là bài thơ tự do hay nhất
mà anh viết
có thể đây là một đoạn
trong bài điếu văn anh gởi cho bạn bè
cho những Cha, Chú, Anh, Em
đã nằm xuống
vì những chữ Tự Do, Bác Ái, Nhân Quyền

Bài viết hôm nay
em nhớ
không nặng lòng thù hận
mà nặng nỗi tiếc thương
những người đã hy sinh
cho quê hương
và gởi lời cảm xúc
đến những con tim
đang chảy
giọt lệ hồng

em cũng nhớ
không có sự bi thảm
vì người anh hùng không chết
cho những cưu mang lừa dối
và lòng thương hại

và em nên nhớ
sự ra đi
chững chạc và dứt khóat
của những con người
có trái tim chân chính
xuyên qua
những giọt lệ hồng.

Cao Nguyên

@

The Pink Tears

“Suddenly heard from the bottom of the wounded soul
the distant voice of the old funeral clarinet.”
(Thanh Nam)

Already so many times
you saw
The pink tears
Falling

Already so many times
you understood
Why
The tears – pink?

The tears mixed with blood
from the heart
flowing through the eyes
Causing stiff pains along the flow
Bitter all the year round

already so many times
you knew
why was there the pink tears?

they were coagulated by blood and tears
from the dead
for the will of defending home country and countrymen
for the will of going against the damned powers
for the will of preventing good conscience from acute hatred

you understood
why today
I have been shocked
to write the lines
which did not usually exist in me
only because
today
I want to write
about a by-gone time
full of tears and blood
of my friends
died by
a bullet
a dose of poison
a hanging noose

the pink tears
flowing in my body
and around me

*
Perhaps I would write for you
to understand some things more
about the pink tears
During the Black April and before it as well
But possibly I would not
because I was afraid you could not overcome
the times when my heart bled
the pink tears
restlessly flowed
in me
in my friends’ lives
in the lines of life
in the lines of death

the pink tears did not coagulate
in gravels
in glaciers
in silence
but flowed through every ramparts
of senselessness

All of sudden
I was feeling
my heart throbbed
by the side of the tombs
buried in my remembrance
rows by rows
columns by columns
corpses of my friends
of my blood relatives
they departed with their bowels cut
they shared their flesh for their country
and they mixed their blood
in the space of flooding rains
Bright red

my darling
perhaps this is the best free verse poem
that I wrote
perhaps this is a paragraph
in my pass-away speech to be sent to my friends
to Parents, Uncles, Brothers
having lain down
for the words of Freedom, Compassion, Human Rights

My today’s article
you remember
not heavy with animosities
but heavy with loving regrets
for the men sacrificed
for homeland
and extending my emotions
to the hearts
bleeding
the pink tears

You should remember also
there is not a tragedy
because the heroes do not die
for the cheating supports
and the pities

and you should remember
the departure
steady and definite
of the men
having loyal hearts
through
the pink tears!
*
Translated by William Hoangtrả lời


Chuyển Ngữ


Thi Sử

theo dòng thi sử xem kỳ tích
trống Phú Xuân, vó ngựa Thăng Long
thuở dựng nước trời xanh ngọc bích
thời xây non đất ánh hồng tâm

truyền thuyết Âu Cơ, lời linh hiển
kẻ lên non, người ra biển tạo đời
kẻ lên non quên lời mẹ dặn
khi vỡ nương, chặt đứt dây nôi

đất vỡ mạch, đời lầm than quá đỗi
hồng hạc bay cánh mỏi nhớ rừng ngô
trên phế tích quách thành chen cỏ rối
người trầm ưu, mùa đợi gió hong mồ

nghiêng bia vỡ, soi trăng tìm cổ tự
viết lại dòng thi sử đã mờ rêu
thắp sáng trầm hương ngày tháng cũ
rọi đường cô phụ trở về kinh!

Cao Nguyên
@

Historical Poems

following the lines of the Historical poems to see marvelous legends
The drums of Phú Xuân, the gallops of Thăng Long
at the time our country was set up, heaven as green as jade
at the time mountains were built, land was brightened with pink hearts

The legend of Au Co, sacred words
The ones went to the mountain, the others to the sea to build life
The ones going to the mountain forgot their mother’s instructions
When breaking up the fields, they cut off their blood bonds

Earth’s veins broke, life became so overly miserable
flamingos flied weary wings for missing forests of maize
on the destroyed relics, the walls of citadels mixed with weeds
Men on meditation, seasons waiting for the drying wind
Slanting broken steles, the moonlit, searching for ancient letters
rewriting the lines of Historical verses already dimmed by moss
light up frankincense the old days and months
Lighting the road for lonely women coming back to the kingdom

Translator: William Hoangtrả lời


Chuyển Ngữ


Biển Khóc

Tội cơn nước sống thời nhiễm độc
đất quặn mình ngợp chất metal
rong rêu rũ trên lời sỏi khóc
cát vàng đau dưới lớp sóng tràn

Thuyền bỏ bến lên bờ dãi nắng
giàn lưới khô gió xoắn cuồng xoay
đất nước đó của tôi và bạn
đang nghẹn ngào uất hận khôn nguôi

Mẹ Việt Nam chưa ngừng tiếng khóc
xót xa nhìn con cháu Văn Lang
bốn nghìn năm cơ đồ khó nhọc
bọn hán nô phá hoại tan hoang

Biển nhồi sóng chan hòa lệ đỏ
xô dạt bờ cát vỡ thương đau
lũ giặc tàu từ phương bắc đó
mãi nuôi lòng hán hóa phương nam

Tổ Quốc ơi! Hồn thiêng sông núi
nếu còn thương giòng giống Lạc Hồng
hãy thét gọi triều dâng thác đổ
cuốn sạch loài giặc đỏ ngoại xâm!

Cao Nguyên

@

Crying Sea

Pity for the living water being tainted
Soil cramped by overwhelmed metal
Moss fagging on the cries of stones
Golden sand painful with the lament of the sea

Leaving their docks, boats get on the sunning shore
Dry nets twisted by wild wind
That country is mine and yours
She is in choke with eternal wrath

Mother Vietnam’s not ever stopped crying
Very sorry to see Van Lang’s descendants
Four-thousand-year hard accomplishment
Destroyed by China’s henchmen

The sea up and down with waves mixed with bloody tears
Washing away sand breaking in pain
Those invaders come from the north
They endlessly keep mind in Chinalizing the South

O Fatherland! Spirits of Rivers and Mountains
If still loving Lạc Hồng’s race
Please yelled out calling for tides and waterfalls
To wash away the Red invaders!

Translated by William Hoangtrả lời


Chuyển Ngữ


Một Mai
....

Go Tomorrow

We can imagine a day when we comeback
The leaves will flutter joyfully
Days of exile will be behind us
And we weep to see our country again

If the green leaves still perform a dance
The shadow will hug our land to kiss
We’ll brave crossing steep Truong Son slopes
Then cast a glance at the country at the source

*

Tomorrow we’ll revisit our love
Sure our passion never wanes
Between sunrise and sunset
We’ll listen to the soothing lullaby

We are sure the stream of tears, hot tears
Will enhance our smiles on the lips
Even though, our hearts will beat faster
We are now as happy as we can be

**

One day, if I were a poet
I would have a testament in poetry
Affirming love, kindness and hope
Along our life as beautiful as our dream

If our faith were strengthens
And shines on every window opening on to the East
Even though we collapse on the land when the time comes
Our soul are happy to breathe our last breath where we belong!

Hoàng Việttrả lời


Chuyển Ngữ


Thời Gian


Thời gian còn đủ không em
Để mình nhớ lại mông mênh tình người
Thực, không thực - chuyện đầy vơi
Cưu mang cho lắm, rốt đời ảo hư

Thời gian còn đủ không ư
Sẽ như sắp hết, đã từ nguyên khai
Thực, không thực - chuyện nay mai
Rảnh đâu ngồi đếm tóc bay cợt mùa

Thời gian còn đủ - thiếu, thừa
Cũng cười cho thỏa cái vừa ngắm, ưng
Rồi mai, bước chạm vô cùng
Còn nghe lời ấm dưới tầng đất rêu

Thời gian còn đủ - ít, nhiều
Cùng đi em nhé, vào điều đã như
Buộc tơ mà chặt khư khư
Cái vòng duyên định, vạch từ cõi không!

Cao Nguyên

@

Time

Is there enough time, my darling,
For us to reflect on the vastness of human compassion.
Is it real or not real, the events of this world
To overburden one’s heart, but then only to find Life’s a dream.

Is there not enough time in life
Seems like only a little left from the very beginning
Is it real or not real – the stories of some tomorrow
But I’m too busy for idle thinking or regretting youth

There’s still enough time, even if a little lacking,
I will laugh, and enjoy Life’s beautiful offerings
And then one day, when my feet touch the other world
Will still feel the warmth of Love under the moss-covered earth.

There’s enough time in life, by a little or a lot
We will be together, my darling, for it’s been determined
The strands of love have been woven tight
It’s our destinies, planned from the Blue Sky!

English translation by Vuong Thanhtrả lời


lên trên