Tác Giả và Tác Phẩm                 <<< tìm >>>                 BÀI MỚI . muc luc . vàoTruyện Thật Ngắn


Thơ Ngây

Trong tình yêu của chúng ta hôm nay, người này sống với một nửa của người kia: một nửa Thân, một nửa Tâm, một nửa Tim ...
- Còn hai nửa quan trọng và làm đẹp cuộc tình em biết không?
- Là gì vậy anh?
- Một nửa Thơ và một nửa Ngây!
- Tuyệt vời!

Cao Nguyêntrả lời


lên trên