Tác Giả và Tác Phẩm                 <<< tìm >>>                 BÀI MỚI . muc luc . vàoSlide Shoe NTNA


Tiểu Sử Cao Nguyên

Tên Thật: Võ Tiến
Sinh năm: 1945
Nguyên quán: Phú Yên / Việt Nam
Sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (1965 - 1975)
Cựu tù nhân cộng sản Việt Nam (1975 - 1085)
Định cư tại Hoa Kỳ từ năm 1993

Bút Danh:

Cao Nguyên Việt (1970 - 1975)
Cao Nguyên (1975 - )

Tác Phẩm :

- Bút Ký: Di Bút Từ Mặt Trận (Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị - 1972)
- Tập Thơ: Thao Thức (Thi Văn Cội Nguồn - 2004)
- Tập Truyện: Hành Trình Nhân Ái (2016)
- Tập Thơ Song Ngữ: Nhà Việt Nam (2017)
- CD Thơ: Về Nguồn (2004)
- CD Thơ: Huyền Thoại Tình (2005)
- CD Nhạc: Biển và Em (2017)


Hoạt Động Văn Hóa:

- Hội viên Văn Bút Quốc Tế
- Hội viên Câu Lạc Bộ Văn Học Nghệ Thuật vùng Hoa Thịnh Đốn
- Chủ Nhiệm Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt/Miền Đông Hoa Kỳ
- Tổng Thư Ký Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại vùng Đông Bắc Hoa Kỳ (2012 - 2016)
- Chủ Nhiêm Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ Virginia (2016)
- Biên tập viên tạp chí Nguồn
- Biên tập viên đặc san Diễn Đàn Thời Đại
- Ủy Viên Văn Hóa Hội Cao Niên Vùng Hoa Thịnh Đốn

Tham gia các diễn đàn và tạp chí Văn Học:
- Tạp chí: Văn, Văn Học, Cỏ Thơm, Kỷ Nguyên Mới, Nguồn, Diễn Đàn Thời Đại ..

Sinh hoạt thơ, văn trên các Diễn Đàn Online:

Bằng Hữu, Đắc Trưng, Hoa Sơn Trang, Tao Ngộ, Phố Xưa, Phụ Nữ Việt,
TeTet, Việt Báo, Bến Sông Mây, Việt Nam Thư Quán, Cội Nguồn, Miền Tao Ngộ, Trung Tâm ASIA ..

Các trang Văn Hóa Sử Online:
- Trang nhà: caonguyen.net
- Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt Miền Đông Hoa Kỳ
- Câu Lạc Bộ Tuổi Trẻ Về Nguồn
- Facebook: Văn Học, Sau Lưng Cuộc Chiến, Thế Hệ Trẻ, Về Nguồn

trả lời


lên trên