Hồn Quê                 <<< tìm >>>                 BÀI MỚI . muc luc . vàoHoàng Trường Sa


Hoàng Trường Sa

(Tưởng niệm 45 năm hải chiến Hoàng Sa
của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
* 19/01/1974 - 19/01/2019)

Ơi Hoàng Sa! Hỡi Trường Sa!
Bi thương tiếng gọi sơn hà Việt Nam
Đang còn bị giặc xâm lăng
Nước trào rỉ máu, Đất oằn xót đau!

Ơi Trường Sa! Hỡi Hòang Sa! Ơi Tổ Quốc! Hỡi Đồng Bào!
Yêu thương tiếng gọi thắm màu quê hương
Âm vang trống giục sa trường
Bạch Đằng dậy sóng quật cường oai nghiêm!

Giơ tay cao thét lời nguyền
Hận thù Bắc Thuộc hịch truyền xuất quân
Đánh cho giặc Hán kinh hồn
Muôn đời khiếp sợ tinh thần Văn Lang!

Hoàng Sa,Trường Sa là của Việt Nam
Đã trong sử sách ngàn năm lưu truyền
Trống đồng hào khí linh thiêng
Hãy vang lên khắp mọi miền núi sông!

Triệu con tim một tấm lòng
Quyết tâm tiêu diệt giặc ngòai thù trong
Việt Nam ơi! Tổ Quốc ơi!
Triệu con dân Việt sẽ khơi sử hồng!

Từ Trường Sơn tới Biển Đông
Thịt da xương máu con Rồng cháu Tiên
Núi Sông là một mạch liền
Không ai có thể đảo điên Sơn Hà!

Cao Nguyên

@

Hoàng Trường Sa
thơ Cao Nguyên | nhạc & trình bày Dzuylynh
album Việt Nam Minh Châu Trời Đông

https://app.box.com/s/0uk49z53tf126quxjgmlpnj1ypxzi0b5trả lời


Hoàng Trường Sa


Paracel- Spratly Islands
In memory of Paracel sea battle (Jan. 19,1974- Jan. 19, 2015)

Oh! Hoàng Sa! Trường Sa!
How moanful the call of Vietnam’s mountains and rivers is!
When the islands are still occupied by the invaders
The sea is stained in blood,the ground overturned in anguish!

Oh Trường Sa ! Oh Hoàng Sa! Oh Fatherland! Fellow citizens!
The loving call is attached to patriotism
The wardrum urges the troops to go out to battle
The river of Bạch Đằng rolls with raging indomitable waves!

Let’s raise hands shouting the oath
The feud with Chinese invaders becomes a proclamation to dispatch troops
We will fight until they are frightened out of their wits
and always terrified of the spirit of Văn Lang!

The islands of Paracel and Spratly belong to Vietnam
That has been recorded in the history of thousands of years
Beat the sacred brass drum of supernatural power
Let it resound everywhere in the country!

A million hearts but only one love
A determination to destroy the internal enemy and the external invaders
Oh Vietnam ! Our fatherland !
Millions of the children of Vietnam will rewrite the history!

Everywhere from Trường Sơn Mountain to the East Sea
We can see the blood and bones of the offsprings of fairy and dragon
The mountains and the rivers are undivided
Nobody can profane the lands of the country!

Nguyễn Hữu Thờitrả lời


lên trên